CFA              Albania
The Textile Chamber of Fašon of Albania
DHOMA E FASONISTEVE TE SHQIPERISE


Rruga Sami Frasheri,
Pallati 15, Shkalla 2, Apt. 12,
1019 - Tirana - ALBANIA

contact: Mr. Gjergji Gjika
phone   + 355 42238084
             + 355 694033228
e-mail   gjergji.gjika@yahoo.com

               Ermir Kasmi
phone:  + 355 692050868
e-mail   ermirkasmi@gmail.com

web:    albania-textile.com

Registration Albanian One Stop Shop        Login One Stop Shop
Albanian companies